projekce technických zařízení budov


Vítejte na stránkách mé kanceláře

 

 

Jsem samostatný projektant bez zaměstnanců. 

Nabízím zpracování projektové dokumentace v následujících oborech:

-          -    topné systémy a plynovody

-          -    domovní vodovody a kanalizace

-          -    malá vzduchotechnika

-          -    stoky, vodovodní řady, přípojky inženýrských sítí

-          -    domovní čistírny odpadních vod

-          -    odlučovače lehkých kapalin a tuků

 

Pro svou práci využívám následující programové vybavení:

-          -    grafický software Cadkon+ 2019 MEP 64-bit

-          -    výpočtové programy Protech

-          -    rozpočtový program s databází RTS

-          -    grafický editor ZPS X

-          -    vektorizační program

 


Novinky

31.01.2019 15:54

Plánujete domovní ČOV?

V poslední době se zvyšuje poptávka po domovních čistírnách odpadních vod. Likvidaci vypouštěných vod z ČOV lze řešit několika způsoby. Z 99,9% budou vody vypouštěny do nějaké vodoteče, nebo budou zasakovány do půdních vrstev (spodních vod). Často je požadavek investorů vyčištěnou vodu akumulovat v...

—————

21.02.2013 14:12

Nová zelená úsporám

www.nova-zelenausporam.cz  ...

—————

12.06.2011 00:00

Zelená úsporám

     

—————

01.03.2009 22:06

Informace pro návštěvníky

Z důvodu výpovědi z nájmu byla kancelář na adrese Volyňských Čechu 837, Žatec ZRUŠENA.  

—————